Купить металлопластиковые окна » ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

Цей договір адресований Споживачам і є офіційною і публічною пропозицією Продавця, в особі ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ СТРОГАНОВ СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ, який зареєстрований та діє відповідно до вимог чинного законодавства України. Споживач, діючи з метою придбання Товару, приймає умови цього договору (далі – Договір) про наступне:

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей договір є договором публічної оферти (відповідно до ст.633, 641 і гл.54 Цивільного кодексу України), його умови однакові для всіх покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа – підприємець).

1.2. У разі прийняття умов цього договору, тобто публічної оферти Продавця, споживач стає Покупцем.

1.3. Укладаючи Договір, Покупець підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений і згоден з його умовами, а також, в разі, якщо Покупець є фізичною особою, дає дозвіл на обробку, зберігання та використання Продавцем своїх персональних даних з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням цього Договору, Покупець підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлених Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Покупець також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Покупця, не змінюючи при цьому мету обробки персональних даних. Обсяг прав Покупця, як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий.

1.4. Під час реєстрації на Сайті або здійснення оплати товару через платіжну систему LiqPay Користувач (Покупець) зобов’язується надати достовірну та точну інформацію про себе і свої контактні дані для виконання Продавцем своїх зобов’язань перед Користувачем (Покупцем) і поставки йому сплаченого Товару. У процесі реєстрації на Сайті або використання платіжної системи Користувач (Покупець) вказує логін (його e-mail) і пароль, за безпеку яких він несе відповідальність. Користувач (Покупець) зобов’язується не повідомляти третім особам логін і пароль, вказані під час реєстрації, зберігати ці дані в недоступному для сторонніх осіб місці. За всі дії, що здійснені від його імені, тобто з використанням його логіна та пароля, відповідальність несе винятково Покупець.

2.ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Відвідувач Сайту – особа, що відвідує сайт https://novikon.ua/  (далі за текстом Сайт або Інтернет-магазин) без мети розміщення Замовлення.

Користувач – особа, відвідувач Сайту, що приймає умови цього Договору і який бажає розмістити Замовлення на сайті .

Покупець – Користувач, що розмістив Замовлення на сайті або здійснює оплату замовлення через платіжну систему.

Продавець – Фізична особа-підприємець Строганов Сергій Анатолійович, яка зареєстрована відповідно до Законодавства України, та здійснює управління сайтом, розміщеним в мережі Інтернет за адресою: https://novikon.ua/ .

Платіжна система

Інтернет-магазин – Інтернет-сайт, що належить Продавцю, розташований в мережі Інтернет за адресою , де представлені Товари, пропоновані Продавцем для придбання, а також умови оплати і доставки Товарів Покупцям.

Сайт – https://novikon.ua/ .

Товар – металопластикова продукція з профілю «REHAU» (надалі – Товар) згідно із індивідуальним Замовленням Покупця.

Замовлення – належним чином оформлений запит Покупця на придбання і доставку за вказаною Покупцем адресою, обраних ним Товарів.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Продавець приймає замовлення на виготовлення і монтаж металопластикової продукції з профілю «REHAU» (надалі – Товар) згідно із Замовленням Покупця, на умовах і в строк згідно з цим договором. Замовлення оформляється шляхом внесення відповідного запису в журнал обмірів, підписується Покупцем. Під монтажем слід розуміти жорстке кріплення продукції в прорізі й ізолювання технологічної щілини між прорізом і рамою монтажною піною. Продавець не здійснює такі оздоблювальні роботи, як оформлення відкосів й інше.

3.2. Якість Товару, що поставляється, повинна відповідати ДСТУ Б.В. 2.6-15-2011.

3.3 Товар виготовляється за індивідуальним замовленням Покупця, Товар не підлягає сертифікації. Такий Товар використовується виключно для задоволення власних потреб Покупця, при цьому на нього не поширюються гарантійні зобов’язання, передбачені чинним законодавством України.

3.4. Продавець не несе відповідальності за зміну кількості, розміру та якості Товару внаслідок неналежних дій Покупця або неналежних дій споживачів, які купили Товар у Покупця.

3.5. Продавець зобов’язаний поставити Товар Покупцю за адресою, вказаною Покупцем у замовленні.

3.6. Строк поставки розраховується з дати оплати Покупцем Товару і передбачається Замовленням. Відлік строку поставки Товару починається з моменту зарахування грошових коштів на рахунок Продавця.

3.7. Продавець передає Товар тільки уповноваженому представнику Покупця.

3.6. Відповідальність за особу, що приймає Товар, несе Покупець. Покупець гарантує, що особи, які приймають Товар, є компетентними з питань визначення кількості, комплектності, якості та пакування Товару.

3.7. Поставка Товару на склад Покупця здійснюється Продавцем.

3.8. В межах дії цього Договору днем поставки Товару вважається день передачі Товару згідно видаткової накладної на Товар з відміткою Покупця про отримання Товару. Якщо Покупець відмовляється підписати видаткову накладну, Продавець здійснює фото фіксацію товару та робить відмітку про відмову від підписання видаткової накладної Покупцем, з цього моменту товар вважається прийнятим Покупцем в повному обсязі.

3.9. Право власності та ризики випадкової загибелі на поставлений Товар переходить до Покупця в момент отримання Товару від Продавця за видатковою накладною.

3.10. Підписанням видаткової накладної Покупець засвідчує:

– що він не має претензій щодо кількості поставлених йому Товарів;

– він провів ретельний огляд поставлених Товарів і не виявив при цьому жодних явних пошкоджень чи дефектів Товару;

– Товар поставлений у неушкодженій упаковці чи тарі.

3.10. У випадку визнання Покупцем якості Товару як такої, що не відповідає зазначеній у сертифікаті відповідності (в разі поставки Товару, який підлягає обов’язковій сертифікації), Покупець зобов’язаний негайно викликати представників Продавця з метою проведення дослідження якості такого Товару та встановлення межі матеріальної відповідальності Продавця, якщо Товар має дефект з вини Продавця. Продавцю повинно бути надано достатньо часу, щоб він мав змогу з’явитися для дослідження Товару та складання відповідного акту.

3.11 Претензії щодо кількості поставленого Товару, явних дефектів та пошкоджень, щодо упаковки чи тари після поставки Товару не приймаються.

3.12. Інші претензії Покупця приймаються протягом семи днів з дати поставки.

3.13. Для виконання і дотримання строків, зазначених у договорі, Покупець зобов’язаний створити всі умови, необхідні для монтажу Товару. У разі виникнення обставин, що перешкоджають виконанню робіт Продавцем з вини Покупця, термін виконання робіт пропорційно подовжується на час дії цих обставин.

3.14. До підписання договору Продавець виконує необхідні обміри прорізів для правильного оформлення замовлення. Підпис Покупця в журналі обмірів є достатнім доказом його згоди з розмірами і комплектністю Товару, що поставляється. У випадку виготовлення Товару за розмірами, вказаними Покупцем (без проведення Продавцем додаткових обмірів), монтажні роботи фахівцями Продавця не виконуються.

3.15. Усі ризики, пов’язані з транспортуванням продукції, Продавець бере на себе.

3.16. Монтаж виконується тільки у присутності Покупця або довіреної особи.

3.17. Приймання Товару здійснюється Покупцем або довіреною особою за місцем монтажу продукції.

3.18. У разі необґрунтованої односторонньої відмови Покупця від замовленого Товару – передоплата йому не повертається.

4. ЦІНА, УМОВИ ОПЛАТИ, ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Вартість кожної партії Товару, що поставляється згідно з цим Договором, визначається в рахунку, що оплачується за допомогою платіжної системи.

4.2. Розрахунки за кожну поставлену партію Товару здійснюються в безготівковому порядку за допомогою платіжної системи.

4.3. Покупець зобов’язаний здійснити попередню оплату у розмірі 100% вартості партії протягом 5 (п’яти) банківських (робочих) днів з моменту отримання рахунку-фактури.

4.4. Днем оплати Товару вважається день надходження коштів на поточний рахунок Продавця.

4.5. Загальна ціна Договору складається з сукупної вартості кожної партії Товару.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Обов’язки Продавця:

– постачати Покупцеві Товар відповідно до умов даного Договору;

– Продавець зобов’язаний виробити і провести монтаж Товару у строк згідно із цим договором.

5.2. Обов’язки Покупця:

– прийняти Товар, крім випадків, коли Товар не відповідає погодженим Сторонами характеристикам.

– оплатити Товар згідно з умовами визначеними в розділі 4 цього Договору.

– Покупець зобов’язаний надати можливість фахівцям Продавця виконати вимірювання прорізів.

– Після монтажу продукції Покупець (чи його повноважний представник) зобов’язаний підписати акт прийому-передачі.

– Покупець зобов’язаний забезпечити всі умови для проведення монтажних робіт.

– Перед монтажем продукції Покупець зобов’язаний підписати накладну, що свідчить про передачу матеріальних цінностей.

– Не пізніше ніж по закінченню місячного строку після завершення монтажу Товару Покупець зобов’язується видалити захисну плівку з усіх комплектуючих Товару і провести роботи з облаштування відливів, козирків, з’єднувальних швів і відкосів для захисту монтажної піни, а також зовнішньої гідроізоляційної стрічки від агресивних дій зовнішнього середовища згідно з ДСТУ Б.В. 2.6-15-2011.

5.3. Права Продавця:

– вимагати від Покупця прийняття Товару, що відповідає умовам, визначеним в розділі 2 цього Договору;

– припинити поставку чергової партії Товару, якщо Покупець має перед Продавцем заборгованість за поставку попередньої партії Товару. При цьому Продавець звільняється від відповідальності, встановленої за прострочення погоджених строків поставки.

– Покупець зобов’язаний прийняти Товар, виготовлений відповідно до замовлення, і сплатити його вартість у повному обсязі. Відмова від прийняття і оплати виготовленого Товару –- не допускається.

5.4. Права Покупця:

– вимагати від Продавця передачі Товару, що відповідає умовам, визначеним в розділі 2 цього Договору;

– вимагати від Продавця виконання інших зобов’язань згідно з цим Договором.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.

6.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.

6.3. Жодна із Сторін не несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань по цьому Договору, якщо це невиконання чи неналежне виконання зумовлені дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини, зобов’язана не пізніше 3 (трьох) календарних днів з дати настання таких обставин повідомити у письмовій формі іншу Сторону та підтвердити настання таких обставин згідно діючого законодавства.

6.4. За прострочення платежів за Товар Покупець виплачує Продавцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла на момент прострочення, за кожний день прострочення від загальної суми простроченої заборгованості.

6.5. За прострочення строків постачання Товару Продавець сплачує Покупцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла на момент прострочення, за кожний день прострочення від суми Товару щодо якого сталося прострочення постачання але не більш 5 % від вартості партії Товару.

6.6. Претензії щодо якості поставленого Товару приймаються до розгляду Продавцем якщо:

– невідповідність Товару технічним документам була виявлена не пізніше 3 (трьох) днів від моменту поставки Товарів Покупцю;

– покупець негайно, після виявлення недоліків, у письмовій формі повідомив про це Продавця;

– факт виявлених недоліків зафіксовано у відповідному акті, який було підписано Покупцем і Продавцем.

6.7. Якщо акт про невідповідність Товару підписано тільки Покупцем, його претензії щодо якості Товару приймаються до розгляду Продавцем тільки тоді, коли останній був заздалегідь повідомлений про час та місце складання такого акту, але не з’явився у призначене місце або відмовився підписати акт.

7. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

7.1. Строк гарантії на Товар складає 10 років з моменту його монтажу.

Строк гарантії на фурнітуру і на профіль ПВХ складає 10 років за умови виконання його монтажу, ремонту співробітниками Продавця.

7.2. Збільшений термін гарантії встановлюється тривалістю –- 15 років на Конструкції, що їх виготовлено із профільних систем Rehau Geneo, Rehau Synergo і енергоефективних склопакетів (двокамерних з енергоощадним напиленням і теплою дистанційною рамкою) з моменту їх монтажу, за умови дотримання таких вимог:

монтаж, ремонт здійснюється згідно з нормами ДСТУ Б.В. 2.6-15-2011 (застосування пароізоляційної і гідроізоляційних стрічок). У разі відмови Покупця від монтажу згідно з нормами ДСТУ Б.В. 2.6-15-2011, ремонту фахівцями Продавця, гарантія не поширюється.

щорічне обслуговування вікон і дверей здійснюється фахівцями Продавця;

дотримання правил експлуатації вікон, які є невід’ємною частиною договору.

7.3. На вироби, монтаж, ремонт яких виконаний не Продавцем, гарантія не поширюється.

7.4. У разі невиконання Покупцем вимог щодо зняття захисної плавки. не вважається гарантійним випадком і гарантійні зобов’язання не поширюються на дефекти, пов’язані з питанням видалення захисної плівки з Товару і питаннями цілісності з’єднувальних швів.

7.5. У разі монтажу дверних блоків у громадських будівлях і спорудах (офісні будівлі, школи, лікарні, банки і т. д.) гарантійний термін експлуатації встановлюється відповідно до ДСТУ Б.В. 2.6.-15:2011 і складає 3 (три) роки.

7.6. Покупець зобов’язується у разі потрапляння прямих сонячних променів на товар не допускати контакту декоративних і допоміжних елементів (штора, плівка, жалюзі, папір, інші прилеглі об’єкти тощо) із склом, забезпечувати відстань між склом й іншими об’єктами не менше ніж 20 см і достатню конвекцію повітря між ними. Якщо в склопакеті окрім енергоощадного скла використовується сонцезахисне скло (тоноване в масі або із дзеркальним напиленням), Покупець зобов’язується забезпечити відстань між склом й іншими об’єктами не менше ніж 60 см з метою забезпечення конвекції повітря між ними. Покупець підписанням цього Договору підтверджує, що ознайомлений і розуміє, що не виконання зазначених вище вимог може призвести до пошкодження цілісності товару, а Продавець гарантійних зобов’язань у зв’язку з такими фактами не несе.

7.7. Продавець не несе гарантійних зобов’язань у випадку проведення Покупцем або третіми особами неналежного ремонту товару, неналежної експлуатації товару, а також у випадках, передбачених п. 6.3., 6.6. цього Договору.

8. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ І ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ

8.1. При реєстрації на Сайті та/або в платіжній системі Користувач надає наступну інформацію: ПІБ, номер телефону, адреса електронної пошти, адреса доставки.

8.2. Надаючи свої персональні дані Продавцю, Відвідувач Сайту / Користувач / Покупець погоджується на їх обробку, зберігання та використання Продавцем, в тому числі і з метою просування Продавцем товарів та послуг, а також передачу персональних даних третім особам, залученим Покупцем для виконання зобов’язань перед Відвідувачем Сайту / Користувачем / Покупцем в рамках Публічної оферти.

8.3. Продавець використовує персональні дані Користувача / Покупця:

для виконання своїх зобов’язань перед Користувачем / Покупцем;

для оцінки та аналізу роботи Сайту.

8.3.1. Продавець має право відправляти інформаційні, в тому числі рекламні повідомлення на електронну пошту і мобільний телефон Користувача / Покупця з його згоди під час реєстрації. Користувач / Покупець має право відмовитися від отримання рекламної та іншої інформації без пояснення причин відмови. Сервісні повідомлення, що інформують Користувача / Покупця про замовлення і етапах його обробки, відправляються автоматично і не можуть бути відхилені Користувачем / Покупцем.

8.4. Продавець має право використовувати технологію «cookies». «Cookies» не містять конфіденційну інформацію і не передаються третім особам.

8.5. Продавець отримує інформацію про ip-адресу Відвідувача Сайту. Дана інформація не використовується для встановлення особистості відвідувача.

8.6. Продавець не несе відповідальності за відомості, надані Користувачем / Покупцем на Сайті в загальнодоступній формі.

9.ДОДАТКОВІ УМОВИ

9.1. Інтернет-магазин і сервіси, що надаються, в тому числі платіжна система, можуть тимчасово частково або повністю бути недоступні унаслідок проведення профілактичних або інших робіт або з будь-яких інших причин технічного характеру. Технічна служба Продавця має право періодично проводити необхідні профілактичні або інші роботи з попереднім повідомленням Покупців або без такого.

9.2. До відносин між Користувачем / Покупцем і Продавцем застосовуються положення законодавства України.

9.3. Сторони докладають максимальних зусиль з метою усунення розбіжностей виключно шляхом переговорів. У разі недосягнення згоди спір може бути переданий на розгляд до суду відповідно до чинного законодавства України.

9.4. У разі форс-мажорних обставин, документально підтверджених відповідними органами, сторони звільняються від виконання цього договору.

9.5. Визнання судом недійсності будь-якого положення цього Договору не тягне за собою недійсність інших положень.

9.6. Продавець має право в будь-який час в односторонньому порядку змінювати умови цього Договору. Новий або змінений Договір набирає чинності після розміщення його на Сайті. В разі незгоди Покупця з внесеними змінами він зобов’язаний відмовитися від доступу до Сайту, припинити використання матеріалів і сервісів Сайту. Покупець погоджується з цією публічною офертою загалом і без застережень під час оформлення Замовлення на Сайті. Користувач (Покупець) погоджується з тим, що всі умови Договору йому зрозумілі та він приймає їх повністю і беззастережно.

10. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПРОДАВЦЯ

10.1. Продавець не несе жодної відповідальності за будь-які помилки, друкарські огріхи та неточності, які можуть бути виявлені в матеріалах, що містяться на Сайті. Продавець докладає всіх необхідних зусиль, щоб забезпечити точність і достовірність інформації на сайті Інтернет-магазину. Вся інформація та матеріали надаються на умовах “як є”, без будь-яких гарантій, як явних, так і непрямих.

10.2. Продавець не несе жодної відповідальності за висловлювання і думки Відвідувачів (Покупців) веб-сайту, залишені в якості коментарів або оглядів.

10.3. Продавець не несе відповідальність за можливі протиправні дії Відвідувача (Покупця) щодо третіх осіб або дії третіх осіб щодо Відвідувача / Покупця.

10.4. Продавець не несе відповідальності за шкоду, збитки або витрати (реальні або можливі), що виникли в зв’язку з цим веб-сайтом, його використанням або неможливістю використання.

10.5. Продавець не несе відповідальності за втрату Користувачем (Покупцем) можливості доступу до свого облікового запису — облікового запису на сайті (втрату логіна, пароля, іншої інформації).

10.6. З метою вищезазначеного Продавець залишає за собою право видаляти розміщену на Сайті інформацію та робити технічні і юридичні заходи для припинення доступу до Інтернет-магазину користувачів (Покупців), що створюють проблеми у використанні Інтернет-магазину іншими Відвідувачами (Покупцями), Користувачів (Покупців) у разі будь-яких недобросовісних зловживань з їх боку при замовленні товару, що не мають на меті його придбання, або Відвідувачів (Покупців), які порушують вимоги Договору. При цьому таке блокування відбувається на розсуд Продавця без наступного повідомлення таких Користувачів (Покупців)

10.7. Адміністрація веб-сайту не несе відповідальності за:

10.7.1. Затримки або збої в процесі здійснення операції, що виникли внаслідок непереборної сили, а також будь-якого випадку негараздів у телекомунікаційних, комп’ютерних, електричних та інших суміжних системах.

10.7.2. Дії систем переказів, банків, платіжних систем і за затримки, пов’язані з їх роботою.

10.7.3. Функціонування Сайту, якщо Відвідувач (Покупець) не має необхідних технічних засобів для його використання, а також не несе жодних зобов’язань щодо забезпечення користувачів такими засобами.